Zapraszamy na stoisko podczas do udziału w Konferencji Naukowo- Szkoleniowej w ramach XXI Zjazdu Stowarzyszenia,

który odbędzie się w Wiśle w Hotelu Gołębiewskim w dniach 12-15 kwietnia 2018 roku.
Tematyką Zjazdu będą różnorodne aspekty prewencji zakażeń szpitalnych, higieny i bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów i personelu medycznego.
Podczas Zjazdu zamierzamy w szerokim i interdyscyplinarnym gronie, omówić działania oraz aktualne problemy i wyzwania stojące przed praktykami zajmującymi się kontrolą zakażeń.