Viruzyme – jest nowym, biologicznym preparatem do
automatycznego i manualnego mycia narzędzi medycznych,
chirurgicznych, dentystycznych oraz endoskopów.